Intel(R) OpenCL CPU Runtime 1.4.14.0

Intel(R) OpenCL CPU Runtime 1.4.14.0

Intel Corporation – Shareware –
Có sẵn như là một tải về miễn phí, Intel SDK cho OpenCL * ứng dụng cung cấp một môi trường phát triển đầy đủ cho OpenCL * ứng dụng trên nền tảng Intel bao gồm trình điều khiển tương thích, mẫu mã, phát triển công cụ như trình biên dịch diễn đàn và trình gỡ lỗi, tối ưu hóa hướng dẫn và hỗ trợ cho tối ưu hóa công cụ.

Tổng quan

Intel(R) OpenCL CPU Runtime là một Shareware phần mềm trong danh mục Phát triển mạng được phát triển bởi Intel Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 7.037 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Intel(R) OpenCL CPU Runtime là 1.4.14.0, phát hành vào ngày 30/07/2012. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/05/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 1.4.14.0, được sử dụng bởi 96 % trong tất cả các cài đặt.

Intel(R) OpenCL CPU Runtime đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Intel(R) OpenCL CPU Runtime đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Intel(R) OpenCL CPU Runtime!

Cài đặt

người sử dụng 7.037 UpdateStar có Intel(R) OpenCL CPU Runtime cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Intel Corporation
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản